Zastrzeżenia prawne

Witam na moim blogu. Nazywam się Grzegorz Adach i jestem grafikiem i malarzem. Zajmuję się malarstwem sztalugowym i projektowaniem graficznym. Projektuję znaki firmowe (logo), systemy corporate identity, plakaty, strony internetowe. Doradzam, konsultuję i rozwiązuję problemy z zakresu komunikacji wizualnej.

Informacje i dane zawarte na stronie internetowej adach.pl mają na celu przedstawienie ogólnej informacji o mnie, przedstawienie dorobku, portfolio, warsztatu, ogólne zaprezentowanie możliwości jakie daje twórcze wykorzystywanie komputerów w grafice. Zadaniem tej strony nie jest: świadczenie usług projektowych czy doradztwa w zakresie promocyjnym czy branżowym. Nie ponoszę odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji oraz danych podanych na swoim blogu – stronie internetowej. Nie biorę odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji oraz danych znajdujących na swoim blogu – stronie internetowej. Wszelkie znaki firmowe i towarowe, fotografie, ilustracje, zarówne te które są mojego autorstwa oraz pozostałe, chronione są prawem autorskim i przynależą do firm właściwych, a ich użycie na stronie ma na celu udokumentowanie i uwiarygodnienie mojej działalności artystycznej i projektowej. Trwałe powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody.

Welcome on my blog and website adach.pl

My name is Grzegorz Adach. I am an independent artist, creator, graphic designer and painter working in my home studio. I am also designing corporate identity materials, logo, posters, books, I am making pictures, animations and I am involved in web design. This blog is personal blog written and edited by me.